Annons:
Svenska Akademien

Curt Linderoth: Låt riksdagens kulturutskott utse ny ledning för Akademien

Publicerad: 2018-04-13

Kungen bör i egenskap av Svenska Akademiens beskyddare upplösa den minoritet ledamöter som finns kvar. Han bör därefter be riksdagens kulturutskott efter hörande av olika kulturinstitutioner att utse en ny akademiuppsättning där hälften bör vara kvinnor.

Svar till Tobe Lundgren

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Svenska Akademien". Till huvudinlägget

Svenska Akademien har haft tre manliga ständiga sekreterare i följd som i olika grad varit  informerade om “kulturprofilens” påstådda sextrakasserier och  överutnyttjande av Akademiens Parisvåning.

Efter en advokatutredning framgår det att han och hans hustru (tillika ledamot av Akademien) har i många år mottaget stort ekonomiskt stöd från Akademien till mannens kulturklubb, som drivits i bolagsform med hälften ägande från mannen och Akademiledamoten som hela tiden varit jävig vid besluten om stödens  utdelande.

Enligt utredningen skall skattebrott och bokföring brott förekommit i bolaget. Trots detta sätter sig Akademiens majoritet  över lagen och vill tysta ner hela affären i stället för att följa  utredningens rekommedation att göra en polisanmälan. Sådana ledamöter kan rimligen inte få leda Akademien.

Jag hoppas att Konungen i sin egenskap av Akademiens Höge Beskyddare upplöser den minoritet som är kvar (och enligt stadgarna inte äger rätt att utse nya representanter på de sju  tomma stolarna) samt ber riksdagens kulturutskott efter hörande av olika kulturinstitutioner att utse en helt ny akademiuppsättning som är kända för hederlig vandel. Hälften bör vara kvinnor.

Annons:
Om skribenten
author
Curt Linderoth Saknar beskrivning...
Summering
Svenska Akademien

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.