Annons:
Publicerad: 2017-12-14

Skoluniformer begränsar inte elevernas frihet utan uppfyller en viktig pedagogisk funktion. En skoluniform påminner eleven om sin roll som elev på en skola och om alla de rättigheter och skyldigheter som följer med denna roll. När eleven är på skolan representerar den inte bara sig själv utan även skolan och skolans värdegrund. Skolinspektionen bör låta varje skola fatta sitt eget beslut vad gäller skoluniform.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2017-12-13

En myndighet som agerar politisk polis och motarbetar skolor i deras arbete med att ge eleverna förutsättningar för utveckling och lärande bör läggas ner. Istället bör en ny skolinspektion inrättas, som respekterar olika skolors särart och stöttar lärare och skolledare i vårt viktiga arbete för våra elever.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2017-12-12

SL går i dagarna ut med information om den nya pendeltågsordningen och kopplar samman den med ”klimatsmart” och ”hållbar framtid”. Samtidigt rullar texter på stationerna om fler och snabbare tåg.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Annons:
Publicerad: 2017-12-11

I Sverige antas cirka 300 vargar leva. Detta antal motsvarar vad man på Naturvårdsverket menar är den undre gränsen för ”gynnsam bevarandestatus”.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2017-12-07

Jag har alltid jobbat hårt. Jag hade höga betyg, hög produktion på jobbet och var omtyckt av kollegor och klienter. Jag avancerade snabbt från socialsekreterare, konsult, samordnare och utvecklingsledare till enhetschef. Jag var stolt över min nya titel och mina nya arbetsuppgifter. Chef före trettio. Mitt jobb var mitt liv. Jag jobbade – och jag var bra på det.

Publicerad: 2017-12-06

Jämställdhetsnormen är stark just nu och det är självklart en bra sak. Men sexualitetsnormen är fortfarande mycket starkare. När det gäller våra normer kring hur sexuell njutning ”ska” se ut och fungera har jämställdheten inte mycket att säga till om. 

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!