Annons:
Publicerad: 2018-02-25

Det är dags att tänka om för att väcka medborgarnas entusiasm för EU. Det räcker inte med Eurovision Song Contest – det är dags att bilda gemensamma EU-landslag i fotboll och andra idrotter som kan spela mot lag från andra kontinenter. Det skulle skapa entusiasm och folkligt engagemang för EU.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-02-24

Vi borde införa den danska modellen som innebär att tre mindre förseelser i trafiken kan leda till ett indraget körkort. Jag tror att de flesta skulle skärpa sig i trafiken när den första förseelsen är ett faktum.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-02-23

Reklamskatt mot flygresor är ett effektivare sätt att minska antalet resor än den flygskatt som införs den 1 april. Det ska vara dyrt att göra reklam för produkter och tjänster som ger ett stort klimatavtryck.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Annons:
Publicerad: 2018-02-23

Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppger att behovet av nyanställningar inom vården kan mildras genom att fler arbetar längre och verksamheterna effektiviseras. Men effektivisering leder till att vi som är sjuksköterskor kan tvingas att åsidosätta vår yrkesetik.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-02-22

Efter en lång tid av hård kritik mot regeringen i LSS-frågan försäkrar statsministern att några ”plötsliga försämringar” inte kommer att ske. Men vi som är rörelsehindrade känner oss inte lugnade. Menar regeringen allvar måste den ge utredningen nya direktiv – innan det är för sent.