Annons:
Publicerad: 2018-05-25

SFI-undervisningen i Stockholm där 85 procent drivs i privat regi är en ren katastrof. Som SFI-lärare har jag inifrån sett en oseriös verksamhet med låg kvalitet. Nu slutar jag i protest.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-05-24

I skolor där man infört ett renodlat läraruppdrag och lagt mentorsuppgifterna på andra har stressen bland lärarna minskat betydligt. Elever, föräldrar och lärare har allt att vinna på ett system där man skiljer läraruppdraget från mentorskapet.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-05-24

Den bästa lösningen på krisen i Svenska Akademien vore att tillsätta en fristående kommitté under kungen med tillsynsansvar för verksamheten. Kvarvarande ledamöter bör avgå och kommittén ska utse nya ledamöter. Mandatperioden ska begränsas till tre år.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Annons:
Publicerad: 2018-05-24

Reformera eller avskaffa lagen om skydd för geografisk information. I sin nuvarande lydelse leder den bara till onödig byråkrati och spelar utländska spioner i händerna.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-05-23

I stället för det planerade Nobelhuset på Blasieholmen borde Stockholms gamla slott Tre Kronor återuppföras. Detta slott skulle också kunna rymma både Nobelmuseum och ytterligare museiverksamhet. Samtidigt kan det gamla Tullhuset bevaras.

Publicerad: 2018-05-23

Järnvägssektorns aktörer måste ta sig samman för att få ett stopp på de ständiga störningarna och förseningarna i tågtrafiken. Det gäller i synnerhet Trafikverket och dess olika entreprenörer och konsulter. De flesta fel och störningar härrör från Trafikverkets anläggning.