Annons:
Publicerad: 2018-01-23

Byggande och planering av förskolegårdar i Stockholm är ett starkt försummat kapitel. Det finns förskolor med små utsläppsgårdar på ett par kvadratmeter per barn och det finns till och med förskolor helt utan gårdar. När Stockholms stad nu äntligen ska skriva riktlinjer för gårdarna måste de bli handfasta för att stå emot exploateringstryck och garantera en bra miljö.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2018-01-22

Vår dotter har efter en sjukskrivningsperiod hamnat i en Moment 22-liknande situation. Jag kräver konkreta svar från ansvarig minister Annika Strandhäll, som är den som givit Försäkringskassan direktiven att minska antalet långtidssjukskrivna. Hur ska dottern hantera den situation hon hamnat i?

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Annons:
Publicerad: 2018-01-19

När man som förälder lusläser kravformuleringarna är upplevelsen närmast surrealistisk. Vi måste sluta använda barnen som försökskaniner.