Annons:
Sekulariseringen

Maria Hagberg: Sverige är långt ifrån ett sekulärt samhälle

Publicerad: 2015-12-08

De senaste åren har det blivit uppenbart att vi i Sverige är långt ifrån ett sekulärt samhälle. Det är dags att tala om religion som en politisk företeelse. När religion blir politik så är den inte längre en privatsak.

Sverige anses vara ett av de mest sekulära länderna i världen – men det är en sanning med modifikation. Det är endast några år sedan kyrkan och staten skildes åt och det finns fortfarande rester kvar i konstitutionen som är tveksamma. Det tydligaste exemplet är tolkning och tillämpning av lagen vid våldtäktsrättegångar. Synen på kvinnan som hora eller madonna. Flera fall av särbehandling på grund av religiösa skäl har varit föremål för ställningstagande hos DO. I en del fall har de religiösa och traditionella skälen gått före kvinnors rättigheter och osynliggjort kvinnokampen. Det har handlat om allt från separata badtider i offentliga lokaler till undantag i skollagen med hänvisning till religion och tradition.

Ett sekulärt samhälle har åtskilt politik och religion i konstitution och i lagstiftning.

Kvinnokampen i Sverige har i stora stycken handlat om att pressa tillbaka de religiösa familjelagarna i kristendomen. Det tog oss nästan tvåhundra år under fredstid att nå dit vi är i dag med en civil lagstiftning som är demokratiskt grundad.  De religiösa familjelagarna som styr i stora delar av världen visar på ett demokratiskt underskott och enligt t ex kvinnoorganisationer som verkar där religion utgör landets lagstiftkonstitution så styr familjelagarna allt inom familjen och allt mellan ”vaggan och graven” när det gäller kvinnorna. Religiösa familjelagar förekommer inom de flesta religioner.

Annons:

Arbetare och kvinnoaktivister kämpade tillsammans i Sverige i början av förra seklet och det ledde till att samhället stod för socialförsäkringssystemet, och inte familjen. Det hade stor betydelse för kvinnans frigörelse i Sverige och bidrog starkt till där vi är idag.  I stora delar av världen men också inom en del minoritetsgrupper i Sverige gäller klansystem som socialförsäkringssystem.

I flera år har religionskritiken ensidigt stoppats inte minst av vänsterinriktade debattörer, politiker och forskare. Det har också gjort att de ställt sig på de konservativt religiösas sida även då det gäller klädeskoder och andra regelsystem och sedvänjor som skapats för att underordna kvinna i samhället och förstärka föreställningen om att hon är mannens egendom utan egen vilja.

Det är anmärkningsvärt att vänsterinriktade politiker stödjer konservativa krafter och uppmuntrar ökat religiöst inflytande i samhället. Det är att ge upp den kamp vänstern tidigare sagt sig förespråka: internationell solidaritet och alla människors lika värde.

Det är dags för vänstern att sluta blanda ihop religionskritik med rasism och istället försvara det sekulära samhället. Det sekulära samhället är den bästa garanten för religionsfrihet då den tillåter alla religioner och ickereligiösa att verka så länge det är en privatsak och inte är politisk. Vi kommer ingenstans med polarisering när det demokratiska, sekulära samhället hotas. Försvarar vi inte det kan vi slänga yttrandefrihet, religionsfrihet, jämställdhet och kvinnors rättigheter på soptippen.

Vi ska ge omfattande stöd till de kvinnoorganisationer och rörelser både nationellt och internationellt som strävar efter sekulära stater och att civila lagar införs som är baserade på universella rättigheter.

Vi måste kunna ha en öppen religionskritik i synnerhet när religionen missbrukas och används politiskt.

Om skribenten
author
Maria Hagberg Medlem Vänsterpartiet Örebro, tidigare distriktsordförande och kvinnopolitiskt ansvarig i Vänsterpartiet Skåne. Under fyra år partistyrelseledamot i F! (2005-2009), numera av ideologiska skäl enbart internationell kvinnorättsaktivist.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

De senaste åren har det blivit uppenbart att vi i Sverige är långt ifrån ett sekulärt samhälle. Det är dags att tala om religion som en politisk företeelse. När religion blir politik så är den inte längre en privatsak.

eller
Summering
Sekulariseringen

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.