Annons:
Telefonnätet

Lennart Michaelsson: En katastrofal utveckling

Publicerad: 2017-10-12

Telia har genom avregleringen inte längre tvingande skäl att hålla liv i glesbygdens telekommunikation. Det är hög tid att PTS och MSB ser över lagstiftningen så att den tvingar operatörerna att erbjuda fullgod telekommunikation även i glesbygd.

Svar till Jonas Domeij

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Telefonnätet". Till huvudinlägget

1474 personer har röstat
Håller med Jonas Domeij

Telia har under många år konsekvent underlåtit att underhålla det fasta telenätet på landsbygden. Både mellanorts- och lokalnäten har lämnats utan åtgärder. Tidigare röjdes ledningsgatorna så att växande träd inte skulle skada ledningarna på mark där för övrigt Telia använde sin så kallade ledningsrätt för att få utföra röjningsarbeten. Följden har blivit att ledningarna skadas under blåst och storm.

Man kan ana ett bristande intresse för dessa nät och en ambition att tvinga landsortsboende över i mobilnäten som dessutom ofta har bristfällig täckning just på landsorten. De mindre basstationer som sätts upp saknar dessutom ofta inbyggd reservkraft (batterier). Om bygden därför blir strömlös försvinner  en stor del av mobiltäckningen just då den kanske som bäst behövs. Ren och skär skandal till följd av att telemarknaden avreglerades.

Tillsynsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) tycks inte ha en susning om denna katastrofala utveckling. Inte heller MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har visat intresse för denna viktiga civilförsvarsfråga!

Annons:
Om skribenten
author
Lennart Michaelsson Har varit bl.a. regionchef i Telia Mobitel och Telia. Har också deltagit i många av Telias utländska etableringar under ca 20 år.
Summering
Telefonnätet

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.