Annons:
Vuxenmobbning

Emilia Åhfelt Dimitriadis: Kriminalisera mobbning på arbetsplatsen

Publicerad: 2015-11-19

En av tio är utsatt för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Sverige har inga fungerande lagar kring detta vilket gör att förövarna i stort sett alltid går fria medan offret bryts ner och slås ut från arbetsmarknaden. Det behövs en starkare lagstiftning kring detta gigantiska arbetsmiljöproblem.

2634 personer har röstat
Håller med Emilia Åhfelt Dimitriadis
3
Personer har svarat på artikeln

Kränkande särbehandling leder inte bara till sämre hälsa för den enskilda utan hela arbetslaget påverkas. Effektiviteten och produktivitet går ner, stressen ökar och det blir sämre förtroende för ledningen. 100-300 personer tar varje år livet av sig på grund av den mobbning de är utsatta för av sina kollegor, medarbetare eller chef. 10.000-30.000 personer blir långtidssjukskrivna. Vad kostar inte detta vårt samhälle?

Om man räknar bort det mänskliga lidandet så handlar det om ofantliga summor!

Den 31 mars 2016 kommer en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Målet med denna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan och få arbetsgivare att prioritera arbetsmiljöarbetet. I och med denna föreskrift ställs det högre krav på arbetsgivare och chef att arbeta med och motverka kränkande särbehandling. Räcker det? Vad är det som gör att det inte finns någon straffskala knuten till denna föreskrift?

Annons:

I andra länder finns konkreta straffsanktioner, i Sverige går mobbarna i stort sett alltid fria. Här räknas kränkande särbehandling som ett brott mot arbetsmiljölagen och inte som i Frankrike – ett brott mot den personliga integriteten och där man som mobbare kan dömas till att betala stora skadestånd samt fängelse. Att visa på brister i den fysiska arbetsmiljön är enkel men då det kommer till den psykosociala arbetsmiljön blir det svårare. Det finns sällan klara bevis eller vittnen och ord står mot ord vilket gör det enligt svenska lagar svårt att utreda. Chansen till upprättelse för offret är försvinnande liten.

Kränkande särbehandling är bland annat:
·         Man ges meningslösa och omöjliga arbetsuppgifter
·         Utfrysning
·         Överdriven övervakning av ens arbete
·         Fråntagande av arbetsuppgifter
·         Ifrågasättande av ens kompetens
·         Sabotage av ens arbete
·         Hot, skvaller och förtal

Man vet att mobbningsoffer precis som krigsoffer kan drabbas av Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD visar sig bland annat genom mardrömmar, värk, påträngande minnen, koncentrationssvårigheter, ångest och ängslighet.

När jag var utsatt för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på min arbetsplats satt jag ofta inne på toaletten och grät i en handduk för att mina kollegor inte skulle höra mig. Jag utvecklade ett stamningsbeteende och självförtroendet sjönk. Från en dag till en annan blev jag osynlig och man ”hörde inte” vad jag sa.  Mina kollegor tog för givet att jag ständigt gjorde fel och man drog grova sexuella skämt om mig – trots att jag sade ifrån fortsatt det.

Hundratusentals människor lider i det tysta samtidigt som de känner skuld och skam för det de är utsatta för.  Det är inte offren som ska skämmas!

Jag har föreläst och utbildat i dessa frågor i 12 års tid och märker en stor okunskap hos chefer kring denna viktiga arbetsmiljöfråga. I samband med mina föreläsningar delar en del med sig av sina egna erfarenheter. En kvinna berättade att hon var så mobbad av sin chef att hon helt slutade tro på sig själv och sin förmåga, hon blev helt håglös och klarade inte av vardagen med barnen. Denna behandling ledde till att hon gick in i väggen och blev till sist sjukskriven. Jag fick henne att förstå att det var mobbning hon var utsatt för och det hjälper henne i den långa läkningsprocess som följer.

Sverige försöker vara ett föregångsland i många frågor, inte minst vad gäller arbetsmiljö. Vi måste skärpa våra lagar och se till att människor känner en glädje och trygghet på sina arbetsplatser.  Mobbare måste straffas och mobbningsoffer måste få upprättelse.

När kan vi räkna med fungerande lagar kring detta gigantiska samhällsproblem?

Om skribenten
author
Emilia Åhfelt Dimitriadis Emilia Åhfelt Dimitriadis heter jag och är VD för EMJA Hälsodialog AB. 2003 arbetade jag som soldat i Kosovo och blev där utsatt för sexuella trakasserier av mitt arbetslag. Jag har sedan dess föreläst och utbildat i hur man motverkar kränkande särbehandling på arbetsplatsen. www.emiliaahfelt.se

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

En av tio är utsatt för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Sverige har inga fungerande lagar kring detta vilket gör att förövarna i stort sett alltid går fria medan offret bryts ner och slås ut från arbetsmarknaden. Det behövs en starkare lagstiftning kring detta gigantiska arbetsmiljöproblem.

Summering
Vuxenmobbning

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.