Annons:
Cancervård

STEFAN MOLANDER: Hur kunde vården ge mig en dödsdom?

Publicerad: 2016-12-21

Från en dag till en annan gick jag från dödsdömd till tillfälligt friskförklarad. Det måste vara något systemfel på cancervården när detta kan hända.

Jag är cancerpatient sedan nästan ett år tillbaka. I slutet av december för året fick jag diagnosen bukspottkörtelcancer. I mitten av januari opererades jag på Huddinge sjukhus. Hela bukspottkörteln avlägsnades tillsammans med mjälten. Jag genomgick sedan sedvanlig cytostatikabehandling från slutet av april till början av augusti då behandlingen avbröts på grund av diverse svåra biverkningar. Begärde sedan en datortomografi av buk och thorax för att förvissa mig om hur behandlingen verkat.

Fick i mitten av november ett besked av läkare på Huddinge att jag fått ett återfall i sjukdomen då man hittat en metastas (en dottersvulst till den primärtumör i bukspottkörteln,som orsakade sjukdomen) på två centimeter som man tidigare inte kunnat se. Enligt den läkare jag träffade var det dags att fundera över testamentet. Min förväntade tid kvar i detta jordeliv uppskattades till ungefär ett år plus minus ett antal månader. Man började planera en palliativ behandling med cytostatika. Familjen tog naturligtvis detta hårt och vi var tvungna att börja planera för min återstående tid.

Annons:

Jag remitterades till KS (Radiumhemmet) där jag fick genomgå en röntgen för att kunna lokalisera metastasen. Samtidigt analyserades det preparat som sparats efter operationen i januari, det visade att den primärtumör som inledde hela sjukdomsförloppet var av blandtyp, vilket betecknades som mycket ovanligt. Två dygn senare fick jag träffa en onkolog som, med alla fakta på bordet, kunde konstatera att jag inte var aktuell för palliativ behandling – eftersom man på Radiumhemmet inte kunde slå fast att den metastas som man tidigare hade kunnat konstatera via datortomografi på Ersta sjukhus ens existerade. Jag var inte längre dödsdömd!

Men: hur kunde det vara möjligt att förklara undertecknad som dödsdömd (med ett år kvar att leva) till att vara frisk för tillfället men med halvårsvisa kontroller för att hitta eventuellt nya tumörer eller metastaser. Jag vill framhålla att all personal som behandlat mig varit underbar och säkert gjort allt den kunnat inom rimliga gränser. Det måste vara någon form av systemfel om “Jesus” ena dagen intar sin sista måltid och en månad senare uppstår från de döda.

Är det vetenskap eller religion Stockholms läns landsting tillämpar? Vi medborgare knäpper våra händer och hoppas på ett mirakel, kan hända man kan få ett par exklusiva stödstrumpor som kan dämpa blodsvallningarna.

Om skribenten
author
STEFAN MOLANDER Saknar en debatt om detta upplägg som redan provats med klent resultat i tunnelbanan.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Från en dag till en annan gick jag från dödsdömd till tillfälligt friskförklarad. Det måste vara något systemfel på cancervården när detta kan hända.

eller
Summering
Cancervård

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.