Annons:
Betygssystemet

Joel Hansson: Svårighetsgraden är inte problemet

Publicerad: 2015-12-11

Det är inget fel med den bakomliggande tanken till det nya betygsystemet. Kravet att elever måste kunna göra enkla analyser och dra slutsatser är en stor förbättring. Vad fokuset måste ligga på är hur man faktiskt kan förbättra inlärning för elever och se till att de blir rättvist bedömda efter sina förmågor.

Svar till Jonathan Newton

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Betygssystemet". Till huvudinlägget

Den svenska skolan har definitivt problem, och Sverige har mycket riktigt rasat i PISA-undersökningar de senaste åren.  Dock så missar Jonathan Newton helt poängen med det nya betygssystemet när han skriver:

För att få ett betyg över den lägsta godkända nivån räcker det inte heller med att kunna analysera och förklara. För att få bra betyg måste man kunna dra egna slutsatser och kort och gott producera ny kunskap.

Skribenten argumenterar för att kraven är för svåra för att uppnå betyget E, men påstår sedan att det fortfarande inte är ett bra betyg. Detta är för det första en motsägelse i sig, men dessutom stämmer det inte längre. Det är viktigt att inte fastna i associationer kring det gamla systemet, utan man måste inse att om E är svårare har det därmed blivit ett mer respektabelt betyg. Om en elev i dagsläget lyckas bli godkänd så betyder det att hen faktiskt besitter inte bara grundläggande kunskaper utan verklig förståelse i ämnet, vilket man kan vara stolt över.

Annons:

Att det skulle vara opassande för en elev i åttonde året av grundskolan att lära sig om styrelseskick i Sverige och EU är för mig svårt att begripa. Om vi faktiskt vill öka utbildningsnivån på populationsnivå måste ämnen som detta vara självklarheter.

Det finns verkliga problem med betygskriterierna. Bristen på distinktion mellan de olika betygsnivåerna gör bedömningen subjektiv. Det enda som skiljer de olika nivåerna åt är oftast olika komparationsformer av adjektiv (i praktiken: bra, bättre, bäst). Det går inte att garantera att en lärare tolkar kriterierna som en annan. Även att fokuset ligger på examination och inte inlärning är ett problem som måste diskuteras.

Om skribenten
author
Joel Hansson 18 år, går tredje året på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.
Summering
Betygssystemet

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.