Annons:
Stockholmstrafiken

Lars Svensson: Cyklister har inte förtursrätt och egna trafikregler

Publicerad: 2017-05-12

De som cyklar i Stockholm kan inte bete sig hur som helst för att deras färdsätt är bra för hälsan och klimatet. Cyklisterna måste börja visa hänsyn mot andra trafikanter och följa gällande regler.

5059 personer har röstat
Håller med Lars Svensson
10
Personer har svarat på artikeln

På senare tid har vi kunnat läsa i tidningar om cyklisters beteende i trafiken och om olyckor där cyklister är inblandade. Ett angeläget ämne, och inte en dag för tidigt vill man som fotgängare i Stockholm tillägga. Det verkar nämligen finnas en kategori som betraktar sig som privilegierade med egna trafikregler och obegränsad förtursrätt: cyklisterna!

Cykelrelaterade olyckor är naturligtvis allvarligt nog och kräver adekvata motåtgärder av ansvariga myndigheter. Men det finns även en trivselfaktor, en rimlig grad av hövlighet och hänsynstagande som alla fotgängare och olika trafikanter har rätt att förvänta sig av cyklister. Här brister det i stor skala. Med hänvisning till några vackra allmänna syften, att cyklismen är bra för folkhälsan och klimatet, verkar cyklisterna ha carte blanche, de kan bete sig litet hur de vill – det är ändå något gott som kommer ut av att allt fler cyklar.

Men resonemanget brister. Kan förare av elbilar, en annan kategori som är bra för klimatet, ges större friheter att bryta mot trafikregler? Eller skall joggare ges rätt att springa mot rött, med tanke på att de ändå är i färd med att sköta sin hälsa?

Annons:

Cyklister har inte ensamma skulden till den ökande frekvensen av trafikolyckor där cyklar är inblandade. Politiker och stadsplanerare måste också ta sitt ansvar och inte skapa en miljö som leder till fler olyckstillbud och konfrontationer.

Men det finns enkla saker cyklisterna skulle kunna göra för att underlätta för samtliga trafikanter.

Stanna vid övergångsställen – fotgängare har företräde. Bilister respekterar detta i mycket hög grad, cyklister i flera gjorda stickprov endast till ca 20%. Jag blev nyligen vittne till hur ett tjugotal små barn ledda av tre vuxna fick stanna vid markerad övergång för en rad cyklister, som vägrade stanna.

Använd cykellyse. I mörker har högst 40% av cyklister i stadstrafiken fungerande ljus fram och bak (fakta i en artikel nyligen i Läkartidningen, nr 49–50, 2016). Hur kan man i rätt hög fart cykla tätt intill fotgängare i mörker utan lyse? För att inte tala om bland bilar, där cykelbana saknas.

Kör inte snabbare än att du kan bromsa, om något oförutsett inträffar – precis som bilar gör. En cykel som framförs i 20 eller 30 km/t har en så pass lång bromssträcka att fotgängare som av misstag kliver ut i en cykelbana riskerar att bli påkörda och allvarligt skadade.

Cykla inte på trottoaren. Ibland kommer cyklister i god fart och passerar fotgängare bakifrån, det kan se ut som ett slalomåk med mänskliga käppar. Man är tydligen rädd för bilarna ute på gatan, men skapar man i stället fara och obehag för fotgängarna.

Finns det någon lösning på problemen? Ett förslag är att med kraft beivra de frekventa trafikbrotten som begås av cyklister. Ge polisen snarast resurser att göra tätare insatser! Lagar och bötesviten finns, men ingen ser till att reglerna efterlevs.

Trafikanter på cykel kan också själva påverka sitt rykte genom att visa hänsyn mot andra och följa gällande regler. Då kan cyklisterna ses som den positiva rörelse de i grunden är. Låt därför snarast omtanke och hänsyn bli honnörsord för varje cyklist!

Om skribenten
author
Lars Svensson Fotgängare, cyklist, bilist.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

De som cyklar i Stockholm kan inte bete sig hur som helst för att deras färdsätt är bra för hälsan och klimatet. Cyklisterna måste börja visa hänsyn mot andra trafikanter och följa gällande regler.