Annons:
Stockholmstrafiken

Anna König Jerlmyr: Östlig Förbindelse behövs för stockholmarnas vardag

Publicerad: 2017-09-14

En Östlig förbindelse behövs för att underlätta människors vardag. Genomfartstrafik hör bäst hemma på en ringled så att kollektivtrafiken och cyklister får mer utrymme på innerstadens vägar anser Moderaterna. Socialdemokraternas nej till Östlig förbindelse är ett nej till Stockholmsregionens utveckling.

Svar till Tommy Jacobson

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Stockholmstrafiken". Till huvudinlägget

1897 personer har röstat
Håller med Tommy Jacobson

S i Stadshuset har nu stängt dörren till att ens sätta sig i förhandlingsrummet med Sverigeförhandlarna om en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. De motsätter sig fortsatta samtal om möjlig överenskommelse om Östlig Förbindelse. Det kommer att få historiska konsekvenser för regionens tillväxt. För oss moderater innebär det att det finns en tydlig skillnad på synen av regionens utvecklingsmöjligheter. Det är klart och tydligt att ett maktskifte om ett år i Stockholm är nödvändigt när socialdemokraterna i Stadshuset säger nej till Östlig förbindelse. Moderaterna kommer att fortsatt ta strid för Östlig förbindelse.

Eftersatt infrastruktur, tillsammans med bostadsbristen, är de största framtidsutmaningarna för att vi ska bibehålla en dynamisk storstadsregion med fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Att inte prioritera infrastruktursatsningar kommer att undergräva Stockholm och Sveriges framtida konkurrenskraft. Som Tommy Jacobson nämner i sitt inlägg så drabbar detta främst privatpersoner och småföretagare som i dag får tillbringa hela 15 arbetsdagar per år i bilköer från och till sina arbeten. Detta kostar sex miljarder kronor varje år grund av att socialdemokratiska regeringar i årtionden försummat Stockholms behov av infrastrukturinvesteringar. Det är samhällsekonomiskt vansinne. Bilen är avgörande för många människors vardag, men de passar bättre på en ringled än mitt i stadskärnan. Därför behövs en Östlig förbindelse för att ge plats till andra trafikslag som kollektivtrafik och cykel, som lämpar sig bättre i innerstaden.

Stockholm ska bli en av världens smartaste städer. Då måste även transportsektorn ställa om och det gör den. Teknikutvecklingen och innovationerna inom industrin är omdanande, därför kommer en Östlig Förbindelse i framtiden innehålla självkörande elbilar. Automatiseringen är en utveckling som också Trafikverket i en rapport visar är möjlig. Framtidens bilism i städer handlar lite om ägande och mer om delande av gemensamma resurser. Tillgången till bil vid behov är det viktigaste. Att ersätta bilen med cykel är inte möjligt för alla. Dålig infrastruktur leder inte till att bilar försvinner utan leder endast till att människors vardagsliv försvåras. Ska Stockholm-Uppsalaregionen utvecklas som arbetsmarknadsregion så måste alla trafikslag gynnas. Inte minst en Östlig Förbindelse som möjliggör för fler att kunna ta sig snabbare till jobbet.

Om skribenten
author
Anna König Jerlmyr Gruppledare och oppositionsborgarråd Stockholms stad (M).
Summering
Stockholmstrafiken

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.