Annons:
Publicerad: 27 March, 2017

Äldre måste få en egen rättighetslagstiftning som både ger de äldre förutsättningar till en god äldrevård och genom det förbättras arbetsvillkoren för välfärdens kvinnor. En bättre välfärd är möjlig.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 24 March, 2017

Kursen på Sahlgrenska sjukhuset ges till cancerdrabbade kvinnor. Vi får lära oss att sminka oss för att må bättre. Det här är ännu en situation där samhället säger till mig som kvinna att vara ett föremål för begär.

Annons:
Publicerad: 22 March, 2017

Man löser inte personalbristen inom vård och omsorg genom att sänka statusen och sänka lönen för vårdbiträden och undersköterskor. Då lär ännu färre vilja jobba kvar. Ge oss den lön och ge oss den status vårt yrke förtjänar, så löser du krisen.

Publicerad: 21 March, 2017

I jakten på den bästa skolan behöver vi se på helheten av våra barn och deras mående. För in kunskap om hjärnan som en naturlig del av undervisningen som kan påverka deras förväntningar på sig själva och psykiska mående.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 20 March, 2017

Många tror att ätstörningar bara drabbar unga tjejer men ätstörningar drabbar människor i alla åldrar och oberoende av könsidentitet. Bilden av av ätstörningar och vilka som kan drabbas behöver breddas så att fler kan få hjälp i tid.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!