Annons:
Publicerad: 23 februari, 2017

Många män känner sig exkluderade från feministiska debatter och osäkra på sin plats där. Männen ska inkluderas i diskussioner kring könsroller och maskulinitet – men kvinnor ska ta mer plats när vi pratar om hierarkier, förtryck och diskriminering.

Publicerad: 22 februari, 2017

Stockholms stad vill att personer som arbetar inom hemtjänsten ska ha utbildning. Men det som krävs för jobbet är ett stort hjärta samt förmåga att visa kärlek och omtanke – och det lär du dig inte i skolbänken.

Annons:
Publicerad: 21 februari, 2017

Många barn och unga får sina svårigheter feltolkade och blir inte bemötta på rätt sätt. Vi måste tolka deras beteende på ett mer nyanserat sätt – och på så vis undvika att ingen behöver drabbas på samma sätt som i ”Fallet Josefine”.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 17 februari, 2017

Politiker och fackföreningsledare måste börja anstränga sig för att förstå de marginaliserade ungdomarnas situation. De behöver hjälp att organisera sig och förstå sina rättigheter istället för att hålla på med kriminella missnöjesyttringar.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!