Annons:
Undervisning

Nohan Zainudini: Vi behöver anpassa skolan till pojkar

Publicerad: 2017-09-20

Maskulinitetsnormer får ofta stå som förklaring till att pojkar presterar sämre än flickor i skolan, men flertalet studier visar faktiskt att pojkars underprestationer till stor del beror på skolsystemet. Vi måste anpassa skolan till pojkarnas förutsättningar.

Rapporter visar att pojkars skolprestationer har försämrats, då de halkar efter flickor i matte och läsning. I artiklar och undersökningar antyds det att detta eftersläp beror på en anti-pluggkultur bland pojkar, vilken Genussekretariatet, som forskar om genus, kopplar till samhällets maskulinitetsideal. Enligt institutet beror detta specifikt på hur vi uppfostrar pojkar och de förväntningar vi har på dem. Men hur väl stämmer denna teori? Är maskulinitetsidealen hopplösa, eller är det möjligt för oss att samarbeta med pojkars vilda natur, för att på så sätt fokusera in deras energi i produktivitet?

Ett projekt i Kanada, Boys’ Literary Teacher Inquiry Project, tyder just på detta. I provinsen Ontario tillämpades nya lärosätt i syfte att förbättra pojkars skolprestationer. Resultaten visar att skolsystemet, mer än maskulinitetsnormer, spelar en stor roll för pojkernas eftersläp i studiemiljön.

I Ontario introducerandes flera genrer av böcker, i möjliggörandet för pojkar att välja sin egna litteratur och i formandet av könsuppdelade läsgrupper, såg man avsevärda förbättringar i läsning för båda könen, men främst för pojkar. Man såg att pojkarna konsumerade allt från skräck till humor, föredrog att få presentera inlärd information och att alla elever kände sig friare till att diskutera i de nya könsuppdelade läsgrupperna – för övrigt gynnades pojkarna även av könssegregerade mattelektioner.

Annons:

En rapport av den internationella organisationen Boys’ School Association, samlade de ihop tips om en förbättrad utbildning för pojkar från tusentals lärare och elever. Att strukturera lektioner med överraskningar, tävling och fysisk aktivitet sägs förbättra pojkars engagemang av flertalet lärare. Därmed står det tydligt att en kritik av maskulinitet är otillräcklig, när så många förbättringar kan göras av skolsystemet i sig.

Både DEJA, Delegationen för Jämställdhet i Skolan, och Genussekretariatet varnar i sina rapporter för ensidiga förklaringar av antingen biologiska eller sociologiska faktorer när man diskuterar pojkars skolprestationer. Ironiskt nog har de själva gjort detta. För när man lägger in otillräckliga resurser för att utforska de biologiska faktorerna bakom pojkars skolprestationer, så kommer det naturligt framstå som att endast det sociologiska kan förklara eftersläpet. Då kommer man nå slutsatsen att underprestationer beror på maskulinitetsideal.

Redan nu vet vi att alltså att variation i litteratur, tävlingsinriktade lektioner och fysisk aktivitet kan göra mycket för pojkars skolprestationer. Låt oss agera på denna kunskap innan vi drar förutfattade och ensidigt sociologiska slutsatser.

Om skribenten
author
Nohan Zainudini 22 år och studerar psykologi på Stockholms Universitet.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Maskulinitetsnormer får ofta stå som förklaring till att pojkar presterar sämre än flickor i skolan, men flertalet studier visar faktiskt att pojkars underprestationer till stor del beror på skolsystemet. Vi måste anpassa skolan till pojkarnas förutsättningar.

eller
Summering
Undervisning

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.