Varför räknas bara det materiella?

Arbetsmiljöverket stänger ner äldreboende för att badrummen är några centimeter för små. Visst är ergonomi viktigt, men viktigast är ändå att det finns tillräckligt många platser på bra boenden till våra äldre – och att personalen har en bra psykosocial arbetsmiljö.