Annons:
Skolan

Mats Hemberg: Glöm inte skolans ansvar

Publicerad: 2017-05-16

Vårdnadshavaren har ansvar för att skolplikten uppfylls. Men skolan kan inte avhända sig sitt ansvar för att utreda orsakerna till att en elev får problem med sin skolgång. Skolan ska tillsammans med vårdnadshavaren upprätta åtgärdsprogram och noggrant följa upp effekterna av dessa.

Svar till Elisabet Teghult

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Skolan". Till huvudinlägget

5521 personer har röstat
Håller med Elisabet Teghult

Jag utgår från att Elisabet Teghult har goda avsikter med sitt inlägg om vårdnadshavarens ansvar när det gäller uppfyllandet av skolplikten. Skolan och vårdnadshavaren samarbetar för att eleven ska uppnå bästa möjliga resultat.

För att samarbetet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att informationskanalerna mellan hem och skola fungerar bra och att tonen i kommunikationen bygger på ömsesidig respekt. Av Teghults formuleringar i punkterna 7 och 9 kan man ana att hennes skola har haft problem här. Obehagliga mejl och telefonkontakter är sannolikt en anledning till att rektorn väljer att skriva sitt inlägg.

En annan orsak till Elisabet Teghults inlägg kan också vara att Skolinspektionen nyss kritiserat skolan för bristande ansvar gällande en högstadieelev som under lång tid haft stor frånvaro.

Att dra ut kontakten till routern är säkert ett välmenande råd från Elisabet Teghult. Men skolan kan inte avhända sig ansvaret för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram när en elev har problem med sin skolgång. Det är viktigt att slå fast att vårdnadshavare och skola har ett delat ansvar för att eleven kommer till skolan.

Annons:
Om skribenten
author
Mats Hemberg Pensionerad lärare.
Summering
Skolan

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.