Annons:
Skogsskövlingen

Lars-Göran Lundmark: Staten och skogsbolagen tar död på vår livsmiljö

Publicerad: 2017-04-13

Skogsbolagen skövlar vår livsmiljö och försvårar vårt liv och skötseln av renarna. Det är dags för staten att börja respektera samernas åsikter och kunskaper om skogen.

1580 personer har röstat
Håller med Lars-Göran Lundmark
0
Personer har svarat på artikeln

Jag är oerhört oroad över utvecklingen av skogen – vårt hem. Under mina vandringar i det som tidigare har varit skog har jag börjat fundera över om det numera är missvisande att kalla sig för skogssame, kalhyggessame vore nog ett mer passande namn.

Skogslandskapet har förändrats de senaste decennierna och består nu av enorma kalhyggen. Det värsta av allt är plöjningen som skogsbolagen ägnar sig åt som lämnar meterdjupa diken, gödsling och ett gytter av skogsbilvägar efter sig . Jag undrar om Sveaskog som är det ledande bolaget inom markförstörelsen av vår gemensamma natur verkligen har mandat för den enorma skövling som pågår. Precis allt som går att avverka mejas ner.

Renskötseln blir lidande. Varken människor eller djur kan vistas på dessa marker. På våren dör många kalvar i dessa lerfyllda diken, då de fastnar och inte har någon möjlighet att ta sig upp igen och därmed blir lätta byten för rovdjuren. Det förekommer även att vuxna djur bryter benen i dikena. Att driva en renhjord över plöjda marker är i det närmaste livsfarligt.

Annons:

De gamla flyttlederna är förstörda av skövlingen och som en följd av detta letar renarna sig ut på vägarna – vilket samerna får skulden för. Skogsamerna har berövats både näring och kultur med hjälp av renbeteslagen, som är utformad av länsstyrelserna. Att renbetet inte längre räcker till får samerna skulden för.

Hur är det möjligt att tjänstemän på Länsstyrelsen getts tolkningsföreträde gentemot ursprungsbefolkningen på deras ärvda skatteland? Hela lagstiftningen är ett påhitt för att kunna exploatera så mycket som möjligt.

Samerna är hårt utsatta av staten via bolag och myndigheter, som är de värsta förtryckarna. Renskötare är kraftigt överrepresenterade när det gäller självmord. Staten bidrar till detta via skogsbolagen genom att utrota vår livsmiljö.

Vad jag minns så utfodrades inte renarna på 1960-talet och tiden före. Det berodde på att under dåliga vintrar hittade renarna ändå sin föda av skägglav i de gamla urskogarna som nu har försvunnit. Malå sameby lägger numera ut stora summor per år på utfodring, djurtransporter, helikopter och allmän fördyrning beroende på förstörda marker. Det vore väl inte mer än rätt att skogsbolagen åtminstone betalade för dessa extra kostnader som de orsakat samebyn?

Vi skogssamer, skogsmarkens urfolk, har vår syn på vad skogen representerar, och vi förbehåller oss rätten att lägga vår bedömning på hur skogen ska hanteras. Vi anser oss ha tolkningsföreträde i vår livsmiljö, där vi bott och verkat sedan urminnes tider.

Urfolkets åsikter och kunskap måste börja respekteras.

Om skribenten
author
Lars-Göran Lundmark Skogssame, pensionerad MBK-ingenjör samt skogs- och renägare. Håller just nu på med vårflyttningen av renhjorden.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Skogsbolagen skövlar vår livsmiljö och försvårar vårt liv och skötseln av renarna. Det är dags för staten att börja respektera samernas åsikter och kunskaper om skogen.

Summering
Skogsskövlingen

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.