Annons:
Bränderna

Magnus Lind: Sätt in hemvärnet för att vakta flyktingboenden

Publicerad: 2015-11-10

De misstänkta brandattentaten mot asylboenden är att betrakta som terrorbrott. Regeringen bör överväga om inte hemvärnet kan användas för att förhindra fler bränder.

4315 personer har röstat
Håller med Magnus Lind
3
Personer har svarat på artikeln

Hemvärnet bör hjälpa polisen att hindra terrorbrott. Det lokala hemvärnet är väl lämpat att bevaka flyktingboenden och hindra mordbrand. EU och svensk lag har definierat terroristbrott.
Terroristbrott är handlingar som kan skada en stat och som syftar till:
1. Att injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp,
2. Att tvinga offentliga organ att avstå från att vidta åtgärd,
3. Att destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Krig och våldsanarki i Europas närhet har tvingat en enorm mängd människor att lämna sina hem och fly, en mindre del mot Europa och en jämförelsevis liten andel till Sverige. Men denna lilla andel av flera miljoner på flykt är mellan 100.000 och 200.000 människor per år. Regeringspartierna och oppositionen har på grund av lägets allvar gått samman och gemensamt beslutat att öka mängden flyktingboenden.
Sedan mitten av augusti har mer än ett flyktingboende i veckan brunnit. Med hög sannolikhet handlar det mordbrand i flertalet fall. Eftersom flera av de brända byggnaderna var obebodda och bara planerats bli flyktingförläggning så är brottet inte riktat mot en individ eller en organisation. Brottets syfte har varit att förhindra att regeringsbeslut kan genomföras och att skrämma människor och kommuner så att de avstår från att fullfölja planerna.
Dessa mordbränder är därför definitionsmässigt samhällsfarliga terrorbrott och de måste omedelbart förhindras. Ingen våldsverkare får lägga hinder i vägen för svenska statsledningens beslut.
Polisen har informerat om att man saknar resurser för bevakning av flyktingförläggningar. De nyligen beslutade fyra helikoptrarna för övervakning har ingen praktisk möjlighet att hindra mordbrand. Polisen i Skåne har informerat om att polisen inte kan hantera stölder enligt rutin eftersom resurserna används i asylmottagningarna. Polisen hänvisar till ett medborgargarde som organiserats för att hindra stölder. Det är uppenbart att den unika situationen kräver ovanliga åtgärder och snabba beslut.
Hemvärnet har bland annat som uppgift att värna samhället vid extraordinära situationer. Regeringen bör överväga om inte hemvärnet kan användas för att förhindra terrorsabotage mot statligt beslutade flyktingboenden. Det bör vara ett bättre alternativ än medborgargarden eller uppgivenhet inför terrormetoder.

Om skribenten
author
Magnus Lind Tidigare överläkare, Karolinska Sjukhuset

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

De misstänkta brandattentaten mot asylboenden är att betrakta som terrorbrott. Regeringen bör överväga om inte hemvärnet kan användas för att förhindra fler bränder.

Summering
Bränderna

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.