Annons:
Nobel Center

Forskare: Placera Nobel Center i en helt annan stadsdel

Publicerad: 2016-03-08

Inom kort väntas beslutet om att ett nytt Nobel Center ska byggas på Blasieholmen. En placering som enligt forskningen inte skulle vara bra för Stockholms utveckling. Varför inte passa på att förlägga verksamheten till en stadsdel som är under uppbyggnad – till exempel Hagastaden, Gullmarsplan eller Liljeholmen?

3071 personer har röstat
Håller med Forskare
4
Personer har svarat på artikeln

Redan i dag ligger en alltför stor del av de för Stockholm mest symbolladdade institutionerna inom en radie av sex- till sjuhundra meter från Kungliga slottet. Det som uppfattas som innerstad är i ett internationellt perspektiv minimalt i förhållande till helheten. Centrum är redan på väg att överhettas. Vill Stockholm framstå som en betydelsefull växande storstad så måste man, genom ny storslagen arkitektur där utvecklingen nu sker, våga satsa helhjärtat på att skapa värde hos nya områden i stället för att fortsätta dagens starkt centralistiska trend.

Det vore ett stort misstag att missa möjligheten att lokalisera en värdeskapande verksamhet som Nobel Center till någon av till exempel Hagastaden, Gullmarsplan eller Liljeholmen. Det skulle öka attraktionskraften hos dessa genom att bidra till såväl företagande, skatteintäkter, fastighetsvärden, integration och kanske främst de boendes livskvalitet och känsla för platsen. Ett läge i någon av de nya stadsdelar som är under uppbyggnad strax utanför stadskärnan skulle sannolikt vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt betydligt mer gynnsamt

Annons:

Att Nobel Center på Blasieholmen skulle dominera över både närliggande historiskt värdefulla monumentalbyggnader och stadsrummets hittills så väl sammanhållna front mot vattnet har också en prislapp i samhällsekonomiska termer. Att genom en alltför stor byggnad med extremt avvikande form försvaga Stockholms unikt säregna karaktär är att försvaga en viktig del i Stockholms varumärke.

Den gamla hamnmiljön, som måste utplånas om Nobel Center byggs på platsen, är sannolikt på sikt ovärderlig för Stockholms turistintäkter. Marin verksamhet har pågått här sedan 1500-talet då platsen var svenska flottans skeppsgård. Att tullhuset och magasinen finns kvar är unikt också i ett europeiskt perspektiv och i marken finns lämningar som kanske är väl så intressanta som Vasaskeppet. Till detta kommer möjligheten till utveckling av skärgårdsturismen som gravt försvåras om skärgårdsflottans utrymme på land begränsas.

Att enligt förslaget till lokalisering av Nobel Center grotta in sig i det gamla utan noggrann samhällsekonomisk konsekvensanalys och utan att ta hänsyn till den starka kritik som framförts vore direkt oansvarigt. Betydligt mer gynnsamt för Stockholms utveckling vore en placering i samband med Stockholms senaste satsning Hagastaden. Ett läge vid Nya Norrtull intill Wennergren Center med utsikt över Nationalstadsparken och Brunnsviken borde kunna utvecklas till ett för Nobelstiftelsen attraktivt och för stadens planering fullt realistiskt alternativ.

Kerstin Barup, Professor i Bebyggelsevård vid Arkitektskolan, LTH.

Peter Elmlund, Urban City Research, Ax:son Johnson Stiftelsen​

Gunnel Engwall, f d Preses i Vitterhetsakademien (2006-13)

Tigran Haas, Docent/Lektor i Samhällsplanering och Stadsutformning KTH

Johan Mårtelius, Professor i Arkitekturhistoria KTH

Thomas Polesie, Professor i Företagsekonomi Handelshögskolan Göteborg

Kerstin Westerlund Bjurström, Arkitekt SAR/MSA Stockholmskyline

Mats Wilhelmsson, Professor Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Om skribenten
author
Forskare Inlägget är skrivet av sju forskare. Läs mer om vilka här ovan.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Inom kort väntas beslutet om att ett nytt Nobel Center ska byggas på Blasieholmen. En placering som enligt forskningen inte skulle vara bra för Stockholms utveckling. Varför inte passa på att förlägga verksamheten till en stadsdel som är under uppbyggnad – till exempel Hagastaden, Gullmarsplan eller Liljeholmen?

Summering
Nobel Center

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.