Annons:
Hälsohets

Riksföreningen mot ätstörningar: Även män kan drabbas av svåra ätstörningar

Publicerad: 2017-03-20

Många tror att ätstörningar bara drabbar unga tjejer men ätstörningar drabbar människor i alla åldrar och oberoende av könsidentitet. Bilden av av ätstörningar och vilka som kan drabbas behöver breddas så att fler kan få hjälp i tid.

261 personer har röstat
Håller med Riksföreningen mot ätstörningar
0
Personer har svarat på artikeln
Vi går mot ljusare tider. I takt med värmens långsamma intåg väcks tankar om sommaren och den stundande badsäsongen. Många känner ett behov av att träna mer eller att hoppa på en diet. Men ångesten över ”beach 2017” kan vara just det som triggar igång exempelvis överträning eller ett alltför restriktivt ätande. En ätstörning är en allvarlig psykisk sjukdom som beror på många olika saker – men samhällets fokus på kropp och hälsa kan göra att det blir ätande och träning som hamnar i fokus.
Många tror att ätstörningar bara drabbar unga tjejer. Men ätstörningar drabbar människor i alla åldrar och oberoende av könsidentitet. Transpersoner drabbas exempelvis ofta av ätstörningar, kanske eftersom deras kroppar och attribut granskas extra hårt av omvärlden. Även inom vissa idrotter, där kropp eller vikt är i fokus, finns en ökad risk. Men en grupp som sällan förknippas med ätstörningar är cis-män (Cis är en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet).
En anledning till att många tror att ätstörningar inte drabbar män är att vi gärna sätter likhetstecken mellan ätstörningar och anorexi. Självklart finns det män som drabbas av anorexi, men faktum är att de flesta som får en ätstörningsdiagnos inte lider av undervikt. En ätstörning syns sällan utanpå. Det betyder inte att lidandet är mindre. Tvångsmässigt tränande, ett ständigt fokus på kroppen och nitiska dieter där allt måste vara nyttigt eller muskelbyggande leder till stor ångest. Samtidigt finns de som använder mat som tröst eller för att dämpa känslor. Många människor fastnar i hetsätning och äter närmast tvångsmässigt med skuld och självhat som följd.
Enligt siffror från KÄTS, Kunskapcentrum för ätstörningar, är mellan 8 och 25 procent av de som drabbas av ätstörningar män. Men mörkertalet är stort. Bilden av ätstörningar som något som främst drabbar tjejer och kvinnor gör att många män inte söker vård. Män som hetsäter (med övervikt som följd) kanske inte själva förstår att deras beteende kan kopplas till en ätstörningsproblematik. Här finns mycket arbete att göra. Enligt en brittisk studie från 2012 tycker 55 procent av alla killar i åldern 16-21 att de har för lite muskler. Samhällets kroppsideal påverkar alla och ångesten inför badsäsongen kan skapa destruktiva mönster även hos cis-män. Män söker dessutom mer sällan vård för psykisk ohälsa samtidigt som självmordsstatistiken är högre.


Allmänvården, medierna och andra delar av samhället behöver bredda sin bild av ätstörningar och vilka som kan drabbas så att fler kan få hjälp i tid.
Thor Rutgersson, Pressansvarig på Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Emma Forsén, Leg. Psykolog, doktorand – Kunskapscentrum för ätstörningar
Om skribenten
author
Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, arbetar med stöd och förebyggande insatser för alla målgrupper. Vi vill motverka fördomar kring vem som kan drabbas av ätstörningar och samtidigt uppmana fler att söka hjälp. Våra öppna träffar runt om i landet är öppna för alla, men vi ordnar ibland även träffar specifikt för män.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Många tror att ätstörningar bara drabbar unga tjejer men ätstörningar drabbar människor i alla åldrar och oberoende av könsidentitet. Bilden av av ätstörningar och vilka som kan drabbas behöver breddas så att fler kan få hjälp i tid.

Summering
Hälsohets

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.