Annons:
Hemundervisning

Emma Westman: Barns nyfikenhet och vetgirighet – en ömtålig och ovärderlig drivkraft

Publicerad: 2017-04-26

Hemundervisning innebär möjlighet för barnet att följa sin egen inre nyfikenhet utan att hållas tillbaka. Samhället har mycket att vinna på att barn får förbli nyfikna och inte fastnar i tankemönster som handlar om att prestera (eller misslyckas).

Svar till Ann Andersson

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Hemundervisning". Till huvudinlägget

12855 personer har röstat
Håller inte med Ann Andersson

Hemundervisning är en viktig del av framtiden. Individanpassad och flexibel ger den barnet ojämförliga möjligheter att fördjupa sig inom det hen är intresserad av. Internet underlättar förstås både i informationssökandet och genom möjligheterna till kontakt och sociala nätverk. Och vet ni vad? Barn som har hemskolats i USA tar i större utsträckning college-examen och har högre poäng än sina kamrater med traditionell skolning (usnews.com 2012). I hemskolningskretsar blir det alltmer vanligt med ”unschooling”, där man låter barnets intressen styra i princip helt och föräldern är mer av en facilitator än en lärare. Prestigefyllda universitet som Yale och Harvard har yttrat sig positivt till den här modellen, för man ser att dessa studenter inte tänker i termer av prestation och bedömning, utan styrs mer av nyfikenhet och äkta intresse.

De flesta föräldrar har nog någon gång häpnat över hur snabbt och mycket ett barn kan lära sig på ett område hen verkligen är intresserad av. Det finns forskning som visar att vi blir mindre kreativa och mindre intresserade av en uppgift om vi vet att vi blir bedömda eller belönade för vår prestation. När våra barn får ont i magen och andra stressymtom vet vi att de fogat sig i att bli värderade utifrån sina prestationer. Det är ovärdigt. Och i längden förlorar vi alla på det.

Annons:

Dagens skolmodell med stora ålderssegregerade barngrupper som sitter tusentals timmar i ett klassrum och genomgår otaliga prov och bedömningar – den är ohjälpligt förlegad. Hur stor andel av högstadieeleverna har kvar en äkta nyfikenhet och vetgirighet? Visst kan lärare inspirera och försöka motivera. Men någonting väsentligt har redan gått förlorat när barnet inte kan påverka vad hen ska lära sig, och dessutom ska utstå diverse utvärderingar.

I framtidens svenska skola kommer därför all undervisning att vara frivillig. Barnen delas inte in efter ålder (finns det något säkrare sätt att skapa mobbning och osunda maktförhållanden?), och man har insett att prov och betyg inte bara är slöseri med tid, utan också försämrar och förvrider barnets inre motivation att tillägna sig kunskap.

Lärarna kan då lägga mycket mer energi på själva undervisningen eftersom omotiverade elever inte behöver delta. Det blir mer naturligt för elever att samarbeta eftersom deras prestationer inte blir bedömda. Alla barn kommer inte att lära sig i samma ordning eller takt. De kommer inte ens att lära sig samma saker. Det behövs inte heller. Tvärtom är det av godo för samhället.

I väntan på detta är det rimligt att de familjer som vill hemundervisa får friheten att göra det.

Om skribenten
author
Emma Westman Läkare och hemmaförälder med tre små barn.
Summering
Hemundervisning

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.