Annons:
Sjukskrivning

Fredrik Walentin: Låt läkarna få hjälp att bedöma patienternas arbetsförmåga

Publicerad: 2017-02-15

Sjukskrivningsprocessen blir allt mer komplicerad och kraven på sjukintygen ökar från Försäkringskassan. Låt arbetsterapeuter och sjukgymnaster hjälpa läkarna att bedöma patienternas arbetsförmåga.

1701 personer har röstat
Håller med Fredrik Walentin
6
Personer har svarat på artikeln

Sjukskrivningstalen är i ökande och en av åtgärderna som nyligen vidtagits är högre krav på sjukintygen. En konsekvens är att betydligt fler patienter fått indragen sjukpenning. Det ligger både i samhällets och patienternas intresse att fler kommer tillbaka till arbete – men vägen dit är i mitt tycke inte att begära mer uttömmande svar från läkaren. Som läkare har jag helt enkelt ofta svårt att yttra mig i detalj eftersom mitt arbete inte är inriktat på  detta.

Jag har jobbat som neurologspecialist i 12 års tid och har oftast haft en god uppfattning om patientens diagnos och i många fall även en prognos för hur patienten kommer att må efter den medicinska behandling jag kunnat erbjuda. Däremot är det i många fall tveksamt om jag verkligen kan göra en rättvisande bedömning av patientens fysiska och kognitiva förmåga i relation till arbete. Än mer begränsat är min bedömning då det kommer till anpassningar, hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser. Ändå är sjukskrivningsansvaret enbart läkarens.

Annons:

Försäkringskassan begär nu allt oftare kompletteringar och undrar just över sådana faktorer som funktionsnedsättning i relation till arbete och prognos avseende sjukskrivningsbehov. Glädjande nog finns flera legitimerade yrken med betydligt bättre kompetens i dessa frågor.

Sjukgymnasterna (som också kan benämnas fysioterapeuter) har i sitt dagliga arbete uppdraget att både bedöma patientens fysiska funktion och genom träning, anpasssningar och hjälpmedel försöka förbättra den. Arbetsterapeuter gör motsvarande med både fysisk och kognitiv funktion och ofta med inriktning mot arbete och övriga samhället.

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter samverkar ofta i bedömningarna och rehabiliteringsinsatserna. Många gånger är sjukgymnaster och/eller arbetsterapeuter delaktiga i patienternas vård,  ibland har vi på eget initiativ valt att använda sjukgymnasters och arbetsterapeuters bedömningar i intygen. Jag skulle istället vilja se ett obligatorium att göra detta vid längre tids sjukskrivning och därmed lyfta fram dessa viktiga kompetenser och resurser som finns eller borde finnas runt patienten. Min tanke är att respektive yrkeskategori både gör sin bedömning samt intygar sin del på ett samlat intyg.

Det skulle kunna finnas undantag från detta system. I korta enkla fall såsom exempelvis en infektion eller en okomplicerad fraktur bör det kunna räcka med en läkarbedömning. I solklara fall, ex långt framskriden allvarlig sjukdom eller svåra olycksfall bör man också kunna begränsa det till att läkare intygar att det med hänsyn till diagnos och prognos är arbete inte aktuellt.

Min förhoppning är modellen med ett intyg där fler professioner deltar skulle bli mer fokuserad på att hjälpa patienten tillbaka till arbete, på del- eller heltid med de anpassningar och hjälpmedel som krävs. Det finns omfattande kompetens i hela teamet som behöver lyftas fram även i sjukskrivningssammanhang.

Detta borde vara till gagn för såväl den enskilda som för samhället.

Om skribenten
author
Fredrik Walentin Neurolog, Örebro.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Sjukskrivningsprocessen blir allt mer komplicerad och kraven på sjukintygen ökar från Försäkringskassan. Låt arbetsterapeuter och sjukgymnaster hjälpa läkarna att bedöma patienternas arbetsförmåga.