Annons:
Lärarkrisen

Isak Skogstad: Lärarna flyr skolan – var finns krisplanen?

Publicerad: 2015-11-27

Svensk skola befinner sig i en mycket allvarlig situation. Skolan är inte längre en attraktiv arbetsplats. Lärarna mår allt sämre och ordningsproblemen i skolan ökar. Lärarutbildningarna är drabbade av stora avhopp. Situationen är såpass allvarligt att en krisplan för att återupprätta en skola i världsklass behövs.

Nu var det dags igen. Ytterligare en studentkollega hoppade av lärarutbildningen. En student med ett genuint intresse för sitt ämne och sitt yrkesval valde att hoppa av lärarutbildningen efter flera års heltidsstudier. Verkligheten kom ikapp. Efter en praktikperiod ute på en högstadieskola insåg hon att läraryrket inte var som hon hade föreställt sig. Lärarna var ständigt stressade, eleverna kom aldrig i tid till lektionerna och lyssnade inte på lärarna. Lokalerna var sunkiga. Av alla oss som påbörjade utbildningen är inte ens hälften kvar idag. Skolan är långt ifrån en attraktiv arbetsmiljö i dagsläget. Svensk skola behöver en krisplan och läget är akut.

Situationen är djupt oroväckande. Kunskapsresultaten faller, likvärdigheten minskar och alltför många lärare lämnar yrket. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat skolan av andra skäl än pension. Mer än var fjärde lärarstudent med inriktning mot högstadiet hoppar av redan efter första terminen på lärarutbildningen. Många är genuint intresserade av läraryrket och vill göra en skillnad för eleverna, men förutsättningarna gör att alltför många väljer andra yrken. Gnistan slocknar ut hos många som tar klivet in i skolvärlden. Vissa skolämnen riskerar dessutom att utrotas på grund av läraryrkets undermåliga attraktivitet. De senaste tio åren har det i genomsnitt examinerats 73 kemilärare per år. Det räcker inte på långa vägar även om samtliga, mot förmodan, skulle stanna kvar i klassrummet för resten av sitt yrkesliv.

Annons:

Höga löner är viktigt för läraryrkets attraktivitet, men det talas alltför sällan om den bristfälliga arbetsmiljön. Den psykiska ohälsan växer sig allt starkare i lärarkåren. Andelen gymnasielärare som sjukskriver sig på grund av psykiska diagnoser har nästintill fördubblats på bara fem års tid. Den ständiga stressen över att inte räcka till i kombination med stora disciplinproblem i klassrummen drabbar både lärarna och eleverna. OECD visar att det finns ett starkt samband mellan arbetsro i klassrummet och lärarnas arbetstrivsel. Det råder dessvärre inte arbetsro i de svenska klassrummen. Andelen gymnasielever som upplever sig störda av andra elever på nästan alla lektioner tredubblades mellan 2006 och 2012. Enligt Skolverket så blir var tredje elev i högstadiet och gymnasiet störd i sitt arbete på nästan alla lektioner.

Svensk skola behöver en utarbetad krisplan med en bred parlamentarisk överenskommelse. Skolan är en nationell angelägenhet som kräver en nationell samling. Svenska lärare anser inte att läraryrket värdras i samhället och bara fem av hundra lärare skulle rekommendera sina barn att bli lärare. Utbildningsdepartementet borde arbeta dygnet runt med att leverera lösningar på en situation som förvärras dag för dag. Skolkrisen kräver handlingskraft och en tydlig plan för att återupprätta en skola i världsklass. Internationell expertis pekar på Sverige som ett avskräckande exempel på hur man kan missköta ett en gång i tiden så välfungerande skolväsende. Det är hög tid att leverera en utarbetad krisplan. För det finns väl en sådan?

Om skribenten
author
Isak Skogstad Lärarstudent och ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Brinner för en likvärdig skola med högt fokus på kunskap och kvalitet.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Svensk skola befinner sig i en mycket allvarlig situation. Skolan är inte längre en attraktiv arbetsplats. Lärarna mår allt sämre och ordningsproblemen i skolan ökar. Lärarutbildningarna är drabbade av stora avhopp. Situationen är såpass allvarligt att en krisplan för att återupprätta en skola i världsklass behövs.

eller
Summering
Lärarkrisen

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Gustav Fridolin
    3400
  • Aida Hadzialic
    376
    Aida Hadzialic är Gymnasie- och kunskapslyftsminister och därför ansvarig för gymnasiet.