Annons:
Offentlig amning

Amningsuppropet: Lagstifta om skydd för ammande på offentlig plats

Publicerad: 2016-03-11

Många undviker att amma offentligt då det blivit vanligare att amningen ifrågasätts. Vi anser att man bör lagstifta om skydd för ammande på offentlig plats.

6303 personer har röstat
Håller med Amningsuppropet
4
Personer har svarat på artikeln

Trots att WHO liksom svenska myndigheter förordar amning för dess hälsofördelar, tvekar svenska mammor att amma sina barn ute bland folk. Bristen på regler och dess konsekvens strider även mot barnkonventionen som säger att ett barn ska kunna bli ammat där det befinner sig.

Kicki Sahamies, grundare av Amninginsuppropet, beskriver följande:

“Att amma där jag befunnit mig för stunden har gett mig möjligheten att fortsätta ett aktivt liv. När mitt första barn föddes 2012 mötte jag enbart positiva reaktioner på detta “gående bord”. Den mer traditionella sittande amningen mötte inte heller några starka reaktioner. När jag fick nästa barn 2015 märktes dock en attitydförändring – synen på amning var inte densamma. Blickar och fnysningar får många ammande utstå, men nyligen blev blickar och fnysningar till en ren kränkning – en händelse jag önskar dela med mig av här.

På biblioteket har jag blivit ombedd att täcka mig vid sittande amning, till och med på barnavdelningen, men när jag nyligen ville låna böcker med barnet ammande i sele blev jag av en bibliotekarie avvisad från platsen med motiveringen: “Det ser verkligen inte trevligt ut.” Jag blev sårad av att ha blivit utpekad inför ett tiotal åskådare. Min första tanke var att sluta amma. Eller att inte gå ut över huvud taget. Men i stället valde jag att offentligt ta ställning mot den diskriminering jag och många andra dagligen blir utsatta för. Genom detta föddes Amningsuppropet. Jag har sedan jag gick ut med min upplevelse fått ta del av många liknande berättelser av kvinnor som föredrar att vara anonyma.”

Annons:

Vem bestämmer vad som ser “trevligt ut”, vem som får inkluderas i olika sammanhang? Vi möter dagligen människor som bryter mot normer. Alla har samma rätt att respekteras och tolereras i offentliga rum. I synnerhet bör personer i sina yrkesroller av olika slag hålla sina privata tyckanden skilda från sina professionella roller.

Attityden att amning ser otrevligt ut är minst sagt skrämmande och delas av många i vårt samhälle. När barn ammar täcker huvudet av naturliga skäl det mesta av bröstet, bättre än en modern urringning. Stå ut eller titta bort. Små barn ammar frekvent och utan amning i offentliga miljöer skulle mammor tvingas till isolering.

Något måste ske nu – därför har amningsuppropet startat, för att ta ställning för barn och mammors rätt till att amma i samhället utan fördömande och sneda blickar. I en perfekt värld skulle en lagstiftning som tydligt tar ställning mot diskriminering av ammande på offentlig plats inte behövas, men trenden går åt fel håll och måste brytas. Vi anser därför att detta bör ske genom en tydlig lagstiftning.

49 stater i USA skyddar amning i lag på både offentliga och privata platser. I Australien är diskriminering på grund av offentligt ammande olagligt. Filippinerna, Taiwan, Storbritannien har också amning på offentlig plats skyddad i lagtext med olika påföljder vid överträdelser.

I Sverige har vi i dag en gråzon: Det är inte olagligt att amma på offentlig plats, men inte heller olagligt att förbjuda någon att amma. Ammande utsätts därför för godtyckliga bedömningar baserade på omgivningens personliga tyckande om var man får amma sina barn. Så ska det inte vara.

Kicki Sahamies, grundare av Amningsuppropet
Johanna Persenius Svensk, styrelseledamot Amningshjälpen Gävleborg
Sabina Bähr, Amningshjälpen Gävleborg
Johanna Lindh
Angelica Lundgren Bielinski (M)
Anna Kohlén
Ewa Agami
Vaya Perera

Replik:
Läsarna: Självklart ska man kunna amma var som helst

Om skribenten
author
Amningsuppropet Vill stärka skyddet för ammandes rätt att amma på offentliga platser. Skribenterna bakom texten finns i texten ovan.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Många undviker att amma offentligt då det blivit vanligare att amningen ifrågasätts. Vi anser att man bör lagstifta om skydd för ammande på offentlig plats.

Summering
Offentlig amning

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.