Annons:
Köttskatt

Per-Anders Jande: Hög tid för skatt på kött

Publicerad: 2015-11-02

Det är inte längre någon tvekan om att konsumtion av processat kött ökar risken för cancer. Många föreslår beskattning av kött av miljöskäl, men en köttskatt skulle också vara positiv för folkhälsan. Det är dags för regeringen att besluta om minskningsmål för köttkonsumtionen och införa styrmedel för att nå målen.

7907 personer har röstat
Håller med Per-Anders Jande
3
Personer har svarat på artikeln

WHO:s slutsatser om sambandet mellan processat kött och cancer bekräftar tidigare kunskap. Världscancerfonden har länge varnat för att både processat kött och rött kött i allmänhet ökar risken för flera cancerformer, framför allt tarmcancer. Deras råd är att begränsa rött kött i kosten och att helt undvika charkvaror. Det är också väl känt att det mättade fettet i kött ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och att mer vegetabilier och mindre animalier i kosten ger generellt bättre hälsa.

Men vår hälsa är inte enda anledningen till att dra ner på köttet. Både produktion och konsumtion av kött och andra animaliska produkter, som ägg och mejerivaror, orsakar allvarliga miljöproblem. Internationellt är köttets växthusgasutsläpp större än hela transportsektorns. Och dessa utsläpp är bara ett av många miljöproblem orsakade av kött.

En tredjedel av Egentliga Östersjöns botten lider av bottendöd från övergödning. Kött, fisk och mejeriprodukter innehåller mycket av gödningsämnena fosfor och kväve. Dessa hamnar i havet via urin och avföring, eftersom vi konsumerar mycket mer protein än våra kroppar kan ta upp. Dessutom är köttet den främsta orsaken till jordbrukets näringsutsläpp. Ungefär 70 procent av allt som odlas i Sverige är djurfoder.

Annons:

Sveriges köttkonsumtion har ökat under lång tid, men allt fler svenskar drar nu ner på köttet – eller skippar det helt. Tio procent av svenskarna och hela 20 procent av svenskar under 40 är vegetarianer, enligt färska undersökningar. Dessutom har 40 procent av Sveriges kommuner de senaste åren infört köttfria dagar eller andra köttminskningsåtgärder med samma effekt. Trots detta har det inte skett några större förändringar i Sveriges totala köttkonsumtion.

Men det finns enkla politiska lösningar, som kan se till att köttkonsumtionen minskar snabbt. På kommunal och regional nivå kan man införa vegonorm i offentlig måltidsverksamhet. Om skolor, äldreboenden och sjukhus serverade vegetarisk kost som standard skulle det innebära en stor skillnad. Detta är förstås också något du kan göra hemma: äta vegetariskt till vardags, även om du inte helt vill sluta med köttet.

På riksnivå kan vi införa miljö- och hälsoskatter på animaliska livsmedel, köttskatt. Det gör köttet dyrare och sänker därmed konsumtionen. Havsmiljöinstitutet föreslog nyligen köttskatt som en åtgärd för att minska övergödning och fiskdöd och flera statliga verk har tagit upp köttskatt som en möjlig åtgärd för minskad klimatpåverkan. Samhällets ekonomiska vinst i form av minskade kostnader för ohälsa och miljöförstöring kan, med en rätt utformad skatt, bli omfattande – mycket större än inkomsterna från själva skatten.

Dessa pengar kan användas för ökad välfärd, sänkningar av skatt på arbete, eller vad vi som samhälle prioriterar. Att investera i en omställning till hållbart lantbruk, med stöd för ökad produktion av biobränslen och vegetabiliska livsmedel, är dock viktigt. Det skulle kunna få svenskt lantbruk att ta sig ur sitt omfattande bidragsberoende och istället bli en sektor med god lönsamhet på marknadsmässig grund. En köttskatt har bara fördelar. Dags för regeringen att agera.

Om skribenten
author
Per-Anders Jande Per-Anders Jande är styrelseledamot i Svensk mat- och miljöinformation och har länge varit aktiv i den svenska miljörörelsen. Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för hållbar matproduktion.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Det är inte längre någon tvekan om att konsumtion av processat kött ökar risken för cancer. Många föreslår beskattning av kött av miljöskäl, men en köttskatt skulle också vara positiv för folkhälsan. Det är dags för regeringen att besluta om minskningsmål för köttkonsumtionen och införa styrmedel för att nå målen.

Summering
Köttskatt

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
 • Åsa Romson
  730
  Miljöminister (MP) och språkrör för Miljöpartiet Personen har avböjt att delta i debatten
 • Sven-Erik Bucht
  206
  Landsbygdsminister (S)
 • Magdalena Andersson.
  90
  Finansminister (S)
 • Gabriel Wikström
  182
  Hälso- och sjukvårdsminister (S)
 • Jonas Colting
  3265
  Hälsodebattör och författare