Annons:
Tiden på förskolan

Åsa Wedner: En förskola med kvalitet skapar kompetenta barn

Publicerad: 2016-01-27

Förskolan är oerhört viktig för ett barns uppväxt och lärande.

Svar till Bjuvgård & Sederholm

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Tiden på förskolan". Till huvudinlägget

6631 personer har röstat
Håller med Bjuvgård & Sederholm

Ett helt yrkesliv har jag arbetat i förskolan och kan med mycket gott samvete konstatera att förskolan är oerhört viktig för ett barns utveckling.

Den största delen av mitt yrkesliv har jag arbetat som chef och ledare.

Jag vill inte på något sätt framhålla att allt förskoleverksamhet är bra för barn, det finns exempel på förskolor som har så låg kvalitet och med icke kompetenta pedagoger att även jag kan ifrågasätta.

Besparingarna inom förskolan och brist på kompetenta pedagoger har urholkat förskolan till viss del. Den verksamhet jag försvarar är en verksamhet med vision och med kompetenta pedagoger.

Barn  har ett oerhört behov av att få utvecklas i nära relation med sina vänner och med stöd av kompetenta lärare. Vårt samhälle behöver vuxna som kan sätta sig själv i ett större perspektiv, än sig själv. Det som de allra flesta förskolorna inte fått fatt i, är att även föräldrarna behöver vara i relation med barnets kamraters familjer.

Annons:

“Det krävs en by att fostra ett barn”, trots förskolans genomslag i samhället i dag kan vi konstatera att en egoism slagit rot i samhället

Under lång tid har både förskolan och skolan fått utstå stora besparingar och lärarna har inte av samhället lyfts fram som en värdefull yrkesgrupp, resultatet av det har blivit att attraktionen till att söka dessa utbildningar har minskat och att nivån på de som sökt inte levt upp till krav och förväntningar. Jag vet av erfarenhet att en verksamhet kan hålla mycket hög kvalitet om det finns tydliga nedbrytbara mål i verksamheten och om pedagogerna får goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

Huvudinlägg:
Bjuvgård & Sederholm: Har förskolan blivit vår tids barnhem?

Ytterligare replik:
Margareta Rönnberg: Förskolevistelsen människans kanske lyckligaste tid

Om skribenten
author
Åsa Wedner Arbetat som förskollärare, chef och ledare i mer än 40 år.
Summering
Tiden på förskolan

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.