Annons:
Vårdstuderande

Per Arne Persson: Fantasilös undervisning är ett svek mot eleverna

Publicerad: 2017-11-07

Utan baskunskaper i svenska ska inte yrkesundervisning ske. Dessutom måste både svensk- och yrkesundervisning anpassas till behoven hos den som studerar.

3167 personer har röstat
Håller med Per Arne Persson
2
Personer har svarat på artikeln

En kväll i veckan är jag läxhjälpare i Röda korsets regi i Rinkebys bibliotek, där jag träffar ungdomar och unga vuxna. Jag möter förhoppningsfulla vårdstuderande, kanske med siktet mot undersköterska, men även blivande förskollärare. Flertalet kommer från Somalia och har varit i Sverige några år, vissa kanske upp till tio år. Jag frågar mig återkommande hur deras undervisning bedrivs, såväl i svenska som i yrkeshänseende.

Språket är en nyckel, men mångas bristande svenskkunskaper gör uppgifter, som de i regel fått via internet, obegripliga. Hur läsa en modern lärobok med behållning, använda register och index, se hur begrepp behandlas och förklaras? Googla? Vissa vill skriva svar utan att ha förstått uppgiften, chansa utan att ha begripit faktaunderlaget. Någon vill få svar på uppgifterna, kanske rentav dikterat det som läraren begärt. Det får de inte, men jag korrigerar deras texter och hävdar att de måste förstå orden som de skriver.

Annons:

Jag har noterat att det finns en del vanliga vardags- och yrkesbegrepp från uppgifter och läroböcker, som eleverna inte förstår. Exempel är uppslagsbok, leverantör, uppslagsrik, driftig, välstånd, komma på (tänka ut), förstnämnda respektive sistnämnda, därigenom samt eldsjäl, att brinna för något. En blivande undersköterska förstod inte vidga, svalg, svälja, hosta och harkla. Att syre inte är samma sak som syra. Hur förklara syra? För vissa kan engelska vara språklig brygga.

Det finns två sätt att se på situationen. Ett är att utan baskunskaper i svenska ska inte yrkesundervisning ske. Det andra är att svensk- och yrkesundervisning integreras, med avstamp i den senare, anpassad till de studerande. Jag tror på denna modell.

Politiker och skolchefer: Anpassa kursplaner till elevernas nivå och tilldela resurser! Lärare: Eleverna är individer, inte bara e-postadressater. Dator och lösenord är inte nog. Samordna undervisning i svenska med de yrkesstudier de har valt. Rita, berätta, förklara, använd inte okritiskt ämnestermer och glöm inte vardagsorden! Svenska akademiens modell för svenskundervisning, att lära hundra ord i veckan, kan vinklas mot olika sfärer.

Dessutom: fler läxhjälpare behövs, eldsjälar med tålamod, papper och penna. Vårdkunskaper är inget krav.

Om skribenten
author
Per Arne Persson Fyllde 70 i april. Ursprungligen från sydöstra Skåne och bor i Stockholm sedan slutet av 1970-talet. Pensionerad arméofficer, fil dr informatik. Har varit aktiv i simsporten som ledare och tränare, företrädesvis i Tensta under nästan två decennier. Flitig motionär.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Utan baskunskaper i svenska ska inte yrkesundervisning ske. Dessutom måste både svensk- och yrkesundervisning anpassas till behoven hos den som studerar.

Summering
Vårdstuderande

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.