Annons:
Betygssystemet

Maria Crum: Dessutom “teoritiseras” de estetiska och praktiska ämnena

Publicerad: 2015-12-11

Inte nog med att betygssystemet sätter käppar i hjulet och kräver omöjlig perfektionism av eleverna, de estetiska och praktiska ämnena har så mycket teori numera att de praktiskt/estetiskt lagda eleverna inte har en chans att briljera och känna sig stolta över sina bedrifter någonstans längre.

Svar till Jonathan Newton

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Betygssystemet". Till huvudinlägget

Inte nog med ett orimligt betygssystem, eleverna får inte koppla av det logiska tänkandet ens i de estetiska och praktiska ämnena längre. Ett samband som forskningsresultat visat är avgörande för bra studieresultat i de teoretiska ämnena…

Om man betänker att man halkar ner i betygsskalan om man missar en enda liten detalj på en av alla rubriker för ett betyg, har de praktiskt lagda eleverna ingen chans att få högsta betyg och känna sig stolta över sina prestationer med dagens skola.

I slöjden skulle sonen 14 år skriva en utvärdering efter att ha stickat en mössa.

En utvärdering som för betyg A bedöms enligt nedan under rubriken Omdöme (en av sju rubriker):

“Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.”

Annons:

Hur man skall göra tas fram på, får man tydligen inte samma stöd för som på min tid heller, se citat fr betygsskalan A, Metod:

“Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.”

I slöjd, bild och musik önskar jag att kreativitet, lugn och glädje skall råda. Teori hållas i periferin. 

Visserligen är det fantastiskt att barnen får insikt i värdet av att planera sitt jobb, beskriva hur man tänker göra, vad man har för förväntningar och därefter reflektera över hur det gick.

Däremot anser jag inte att det skall ta avsevärd tid och energi i anspråk och absolut inte vara betygsgrundande. Kanske ett muntligt resonemang med läraren kan uppfylla den fina tanken.

Istället blir det en besvärlig hemläxa, då även en ekonomisk aspekt skulle finnas med. Min son beräknade timpris på mössan och jämförde när han gjorde den, med om någon mer erfaren hade gjort den. Han jämförde med minimilöner i Sverige och världen. Konstaterar ett utpris och en orimlighet.

För en mössa! I syslöjd! I åttan!

Detta gäller inte bara slöjd. Teori har sedan länge även smugit sig in i musik och bild.

Citat från Bildbetyg A (bara två av nio olika bedömningsrubriker):

“Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.”

“Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.”

Kan bara hålla med Jonathan Newton om att dagens betygssystem ställer orimliga krav och tar studielusten ur eleverna.

Om skribenten
author
Maria Crum Maria Crum, mamma till en son på 14 år och en dotter på 11 år. Orolig för alla barn och ungdomar som är hemma pga huvudvärk och stress. Ett fenomen jag inte kände till när jag var i samma ålder.
Summering
Betygssystemet

Vem tycker du ska svara?

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.
  • Skicka gärna in ditt förslag till redaktionen om vem du tycker bör svara.