Annons:
Stockholmstrafiken

Erik Ek: Inget trafikslag är en homogen grupp

Publicerad: 2017-05-15

Inget trafikslag är en homogen grupp – dåligt beteende i trafiken beror på personen, inte att denne sitter på en cykel.

Svar till Lars Svensson

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Stockholmstrafiken". Till huvudinlägget

5059 personer har röstat
Håller med Lars Svensson

Av diskussionen är det lätt att tro att cyklister är en homogen grupp – bara för att du sätter dig på cykeln blir du en person som färdas mer aggressivt, inte följer regler och visar mindre respekt. Så är det sjävklart inte. Jag är av tron att en person har samma beteende i trafiken oavsett om denne sitter i en bil, på en cykel eller promenerar. Kör du bil aggressivt, då cyklar du också aggressivt.

Varför riktas då oftast klagan mot just cyklister, och inte bilister eller fotgängare? Enkelt – trafikplaneringen utgår först och främst för bilisten, därefter fotgängaren, sist i åtanke är cyklisten vars färdväg oftast klämts in med skohorn i efterhand mellan bilist och fotgängare – om ens det. För de två förstnämnda grupperna är det därmed enkelt att färdas tämligen säkert och att göra rätt för sig. Det är svårare för cyklisten. Oftast kan det säkraste för cyklisten vara att inte göra rätt för sig, varpå både bilist och fotgängare anser att cyklisten inkräktar på deras revir. En snabbt färdandes cyklist upplevs säkert också mer hotfull än en bilist för en fotgängare då cyklisten färdas närmare denne än bilisten. Lägg till detta att cyklister kan vara den numerärt minsta gruppen och snabbt har vi trafikens hackkyckling.

Annons:

Jag är både bilist, året-runt pendlare på cykel samt fotgängare. Jag har mött bilister med ett körsätt som avslöjat att de inte sett sig för, jag har sett cyklister göra dödsföraktande svängar utan att varken ge tecken eller se sig om och jag har sett fotgängare vandra rätt ut i vägen mot rött tittandes ned i telefonen och med hörlurar i öronen. Förmodligen samma typ av trafikant som ibland kör, ibland cyklar och ibland går – det beror på trafikanten och trafikplaneringen, inte fordonet!

Om skribenten
author
Erik Ek Cyklist, bilist, fotgängare
Summering
Stockholmstrafiken

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.