Annons:
Skolidrott

Petra Dessmark: Skolans ansvar att skapa en rörelsefrämjande miljö

Publicerad: 2016-03-07

Skolan har möjlighet att använda alla sina resurser, såväl lärare som fritidspersonal, med idrottspedagogerna som inspiratörer för att skapa fler aktiva möten tillsammans med eleverna genom samarbete över ämnesgränserna.

Svar till Filip Jonsson

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Skolidrott". Till huvudinlägget

1231 personer har röstat
Håller med Filip Jonsson

Jag vill hävda att det är skolledningens ansvar och intresse att använda idrottspedagogers kunskap och engagemang för att sprida och inspirera till fler aktiviteter. Att inte förpassa idrottspedagogerna till skolans gympasal, fotbollsplan eller idrottsplats under deras egna lektionstider. Ge dem istället en mer övergripande roll i skolan.

Jag instämmer i Filip Jonssons resonemang om ”att det inte behöver röra sig om extra betygsbedömda idrottslektioner, som följer läroplanen till punkt och pricka”. Visserligen ller jag med honom om att ”Politikerna borde se till att lägga in mer tid för rörelse under skoltid ” – ändå ser jag det mer som att det är en uppgift som varje skola, eller åtminstone varje rektorsområde, behöver ta tag i.

Annons:

Skolan har möjlighet att använda alla sina resurser, såväl lärare som fritidspersonal, med idrottspedagogerna som inspiratörer för att skapa fler aktiva möten tillsammans med eleverna genom samarbete över ämnesgränserna.

Fysisk aktivitet bidrar till mer syresättning i hjärnan som påverkar genomströmningen i kärlen och igångsättningen av synapserna i hjärnan. Koordinationsövningar kan få igång ett samarbete mellan synapserna i hjärnhalvan där språket finns och synapserna i den andra halvan varifrån kroppsrörelserna regleras. Man kan jämföra rörelseglädje med läslust som ofta behöver kreativa, nyfikna och inspirerande möten elever sinsemellan, mellan elever och lärare samt mellan elever och litteratur. Elever kan närma sig språket och hitta läslust genom fysiska aktiviteter och kreativa skriv-och läsövningar samt skönlitteratur.

Jag tänker att idrottspedagoger automatiskt agerar värdeskapande genom sina handlingar, vad pedagogen väljer att förmedla och hur hen gör det. Nu är jag dock inte insatt i hur utbildningen till idrottspedagog är utformad. En önskan vore att skolans idrottspedagoger jobbar mer övergripande, att ge dem fler chanser att engagera och inspirera lärarkollegor, elever och även föräldrar. Att alla kan få vara med att skapa en skola med fler rörelsefrämjande aktiviteter. Dessutom har grundskolepedagoger ett pedagogiskt ansvar att visa på vikten av rörelse vid teoretisk inlärning under lektionstid.

I det stora hela handlar idrott om rörelseglädje snarare än prestationer. Något som förskolepersonal lägger grunden för redan i förskolan. Varför inte helt enkelt fortsätta det redan påbörjade arbetet istället för att skapa en högpresterande liten idrottande klick och exkludera de andra? Att agera värdeskapande som en pedagogisk inspiratör och ge eleverna verktyg som de kan använda i sin vardag och sin framtid.

Om skribenten
author
Petra Dessmark Författare och pedagog som gärna engagerar sig i skolfrågor och läsfrämjande aktiviteter.
Summering
Skolidrott

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.