Annons:
Föräldralediga

Monica Orestam Palmquist: Att vara heltid på förskolan gynnar inte barnen

Publicerad: 2016-09-06

Syskon till föräldralediga behöver inte heltid på förskolan. Låt föräldrarna ha en större del än förskolan av barnets vakna tid.

9452 personer har röstat
Håller med Monica Orestam Palmquist
5
Personer har svarat på artikeln

Häromdagen var Karin Wanngård med i SVT och berättade att föräldralediga mammor och pappor ska få rätt att lämna syskon i förskolan på heltid. Varför då? Kan en förälder bara förälder till ett barn i taget?

Barnen till föräldralediga i Stockholm får redan gå i förskola i snitt sex timmar per dag/trettio timmar i veckan. Varför ska dessa barn vistas i förskolan fler timmar? Det måste väl vara kvaliteten på vistelsen, inte antalet timmar, som är det viktiga? Eller? Att vistas fler timmar på förskolan minskar naturligtvis barnets samvaro med den hemmavarande föräldern och det nya syskonet. När ska dessa knyta an? När barnen sover?

Jag tycker det är väldigt bra att barnen har möjlighet till dessa trettio timmar med pedagogisk verksamhet och social samvaro. Det är timmar med intensiv samvaro med andra, barn och vuxna, med många tillfällen till skratt, glädje och nya insikter, liksom konflikter och tårar. Vem påstår/tror att barnen utvecklas mer av att utöka denna sociala tid?

Annons:

När ska barnen få tid till återhämtning och reflektion, kunna bjuda hem en kompis på tu man hand, odla nära relationer till några få? När de nu har förmånen att ha en förälder hemma, då är det väl sådant vi ska uppmuntra. Detta finns det också forskning om!

Nu föreslår ni att våra yngsta medborgare (1-6-åringar) i Stockholm ska få “förmånen” att vistas längre tid i sina redan stora barngrupper (runt 20 st +personal). Jag frågar igen: varför då?

Vad är det för forskning som påstår att barn mår och utvecklas bättre av att vistas längre än de gör i dag, samtidigt som en förälder är hemma med ett annat syskon? Vad är själva idén? Och vad grundar den sig på? Att förskolan är bättre än föräldrarna? Var tog tanken med att förskolan och hemmet kompletterar varandra vägen? Varför ska förskolan ha/ta en större del av barnens vakna tid än tiden med föräldrarna, när det inte behövs? Vänd på steken och tala om för föräldrar hur viktiga de är istället!

Vi som arbetar i förskoleverksamheten vet att barnen inte behöver fler timmar i förskolan. Vi arbetar inte från kl 6.30 till kl 18 allihop! Vi går på schema. Färre personal när det är färre barn, fler personal när det är flest bar – vilket just nu är mellan kl 9-15. Fler barn utanför dena tidsrymd är lika med färre personal per barn, eller hur!?

I mina öron låter det inte alls som att förslaget har barnens bästa för ögonen. Men möjligtvis framtida väljare, eller? Detta är inte ett bra förslag! Det gynnar inte barnen! Lägg pengarna på det som är nödvändigt i stället: mindre barngrupper och fler pedagoger.

Om skribenten
author
Monica Orestam Palmquist Förskollärare sedan många år.

Vad tycker du?

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.

Syskon till föräldralediga behöver inte heltid på förskolan. Låt föräldrarna ha en större del än förskolan av barnets vakna tid.

Summering
Föräldralediga

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.