Östlig förbindelse – fakta eller känsla?

Sexfiliga motorvägar som driver biltrafik till Stockholms innerstad är otidsenliga och rimmar illa med de globala målen i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, hållbar infrastruktur och att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.