Kostnaden för trängsel och förseningar är störst i kollektivtrafiken

Kostnaden för trängsel och förseningar i Stockholmstrafiken anförs som skäl att bygga motorvägar när de i själva verket är skäl att satsa på kollektivtrafiken.