Annons:
Publicerad: 2017-11-21

Vi matas ständigt med siffror och statistik om hur utbrett det sexuella våldet är i vårt samhälle. Vi vet att 97 procent av förövarna är män och att 96 procent av de utsatta är kvinnor. Vi vet även att det sexuella våldet speglar, och bygger på, mäns makt över kvinnor och att det är samma […]

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2017-11-13

Socialdemokratin går ifrån hela sin grundidé när de vänder ryggen till den svagaste och tystaste gruppen i vårt samhälle. Det går inte att vänta på utredningar om den indragna LSS:en – raset sker nu för barn, unga och vuxna.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Publicerad: 2017-11-10

Skilj kungahuset från staten – precis som skilsmässan mellan kyrkan och staten. Om kungahuset privatiseras kan näringslivet ta över ansvaret för finansieringen, och svenskarna kan äntligen få rätt att välja statschef.

  • Ingen har svarat, skriv ett svar eller rösta på vem som ska svara!
Annons: