Annons:
Tiden på förskolan

Madeleine Lidman: Forskning om förskolans effekt på barn saknas

Publicerad: 2016-02-01

Det saknas information i förskoledebatten om att forskning saknas under de senaste 30 åren om vilken effekt förskolan i Sverige har på barn. Samtidigt vet vi enligt forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi vad små barn behöver. En checklista visar snabbt att förskolan många gånger inte klarar av att leverera det, vilket kan ge många negativa sidoeffekter. Om vi vill få mer välmående barn så behöver vi en ny modern familjepolitik utgår från barnet men som också tar hänsyn till att barn är olika.

Svar till Bjuvgård & Sederholm

Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Tiden på förskolan". Till huvudinlägget

6631 personer har röstat
Håller med Bjuvgård & Sederholm
Om skribenten
author
Madeleine Lidman Jag är grundare och initiativtagare till Hemmaföräldrars nätverk, HFN, som arbetar med att stötta och inspirera föräldrar att våga välja tid för barn och balans mellan familj och arbete. Under de senaste 16 åren har jag även opinionsbildat för att vi ska få en bättre familjepolitik samt arbetat för att förskolebarn ska ha ett skydd i en arbetsmiljölag och en Lex Sarah-lag
Summering
Tiden på förskolan

Debatten är nu avslutad

Du som läsare kan föreslå vilka personer du tycker ska vara med och svara i denna debatt.